საბანკო სექტორის მიმოხილვა

საქართველოში ფინანსური სექტორი ყველაზე განვითარებული და მზარდი სექტორია. გამორჩეული ამ მხრივ კი კომერციული ბანკებია, რომელთა ფინანსური მაჩვენებლებიც წლიდან წლამდე ზრდის ტენდენციით ხასიათდება.

ფულადი გზავნილების ეკონომიკური მნიშვნელობა საქართველოსთვის

ფულადი გზავნილების მაღალი მნიშვნელობის გამო, არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საზოგადოება და ბანკები“ გადაწყვიტა მოკლედ მიმოეხილა, თუ რა მდგომარეობაა გზავნილების კუთხით საქართველოში.

კომერციული ბანკების რეკლამების მონიტორინგი

„საზოგადოება და ბანკებმა“ ბოლო 4 თვის მანძილზე მედიაში და ინტერნეტ სივრცეში კომერციული ბანკების მიერ განხორციელებული სარეკლამო აქტივობის მონიტორინგი ჩაატარა

მომსახურების საკომისიო - როგორც კომერციული ბანკის არასაოპერაციო შემოსავალი

ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაგროვილი საკომისიოს შესახებ სრულიად შემთხვევით ვიგებთ. ბანკში მისვლის დროს დგინდება, რომ ანგარიშზე, რომლითაც რამდენიმე წელია არ გვისარგებლია, ავტომატურად დაგვერიცხა მომსახურების საკომისიო, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დაგროვდა და საკმაოდ დიდ თანხასაც მიაღწია

იპოთეკური სესხების მიმოხილვა

იპოთეკურ სესხებზე დღეს ბაზარზე მაღალი მოთხოვნაა, მაგრამ მისი პირობების დაკმაყოფილება ყველა მოქალაქეს არ შეუძლია, ვინაიდან საქართველოში საშუალო ხელფასი 612 ლარით განისაზღვრება, ხოლო იპოთეკური სესხით სარგებლობისთვის მინიმალური შემოსავალი, როგორც წესი 750 ლარია. არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკებმა“ გადაწყვიტა მიმოეხილა კომერციული ბანკების პირობები იპოთეკურ სესხებზე.

კომერციული ბანკების მიერ არაპროფილური აქტივების ფლობის საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა

საქართველოს გარდა, კომერციული ბანკების მიერ არასაბანკო საქმიანობაში ჩართვის მონიტორინგს სხვადასხვა ქვეყნები წლებია ახორციელებენ და სხვადასხვა შეზღუდვებსაც უწესებენ.

მზარდი არასაბანკო ფინანსური სექტორი

საქართველოში, არასაბანკო ფინანსური სექტორის სწრაფი ზრდა აქტუალურ თემას წარმოადგენს, რაც (ყველაზე ძვირადღირებული პროდუქტის გამო) მოსახლეობის ვალის გადახდის ტვირთს და შესაბამისად, მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს. არასაბან

ეკონომიკური ზრდა და მისი გამოწვევები

მსოფლიო ბანკი ქვეყნების ეკონომიკის კლასიფიცირებას მთლიანი ეროვნული შემოსავლის ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით (GNI per capital-Atlas Method) ახდენს. ამ ინდიკატორის მიხედვით ის ქვეყნებს ოთხ ჯგუფად ჰყოფს

საკრედიტო ბარათები საქართველოში

საკრედიტო ბარათი, რომელიც სხვა საბანკო პროდუქტებს შორის, გაყიდვების კუთხით მეორე ადგილზეა, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საბანკო პროდუქტია საქართველოში. არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საზოგადოება და ბანკები“, გადაწყვიტა ჩაეტარებინა კვლევა საკრედიტო ბარათების პირობებთან დაკავშირებით.