მთავარი

186,632 მომხმარებელს სესხზე ყოველთვიური შენატანი შეუმცირდება

საზოგადოება და ბანკებმა ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხები მიმოიხილა. 2023 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 186,632 სესხია გაცემული და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 10.00%-მდე შეამცირა. შესაბამისად, 186,632 მსესხებელს პირდაპირ შეუმცირდება სესხზე ყოველთვიური შენატანი. ასევე, რეფინანსირების განაკვეთი არაპირდაპირ გავლენას ახდენს ეკონომიკაში საპროცენტო განაკვეთებზე და განაკვეთის შემცირება დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე.

იხილეთ ვრცლად