იპოთეკურ სესხებზე დღეს ბაზარზე მაღალი მოთხოვნაა, მაგრამ მისი პირობების დაკმაყოფილება ყველა მოქალაქეს არ შეუძლია, ვინაიდან საქართველოში საშუალო ხელფასი 612 ლარით განისაზღვრება, ხოლო იპოთეკური სესხით სარგებლობისთვის მინიმალური შემოსავალი, როგორც წესი 750 ლარია. არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკებმა“ გადაწყვიტა მიმოეხილა კომერციული ბანკების პირობები იპოთეკურ სესხებზე.

გაეცანით მიმაგრებულ ფაილში კვლევას, საქართველოში არსებული კომერციული ბანკების იპოთეკური სესხების პირობებს. ასევე, "საზოგადოება და ბანკების" რჩევებსა და რეკომენდაციებს
"საზოგადოება და ბანკების" მიერ ჩატარებული ყველა კვლევა იხილეთ ამ ბმულზე.