ზურაბ მელიქიშვილი: „დარჩენილ 3 თვე-ნახევარში 3 მლრდ-ზე მეტი თანხა აქვთ ასათვისებელი. ამ პროექტების განხორციელება კი ლარის კურსის გაუფასურებას პირდაპირ დარტყმას მიაყენებს.’’

გიორგი ქადაგიძე: „საქართველოში უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთებია უმეტეს შემთხვევაში, ვიდრე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ...დინამიკას თუ შევხედავთ, სახეზე არის საპროცენტო განაკვეთების მნიშვნელოვანი კლების ტენდენცია’’