ბოლო პერიოდში საქართველოში საკმაოდ აქტუალური გახდა სესხების  ერთი ბანკიდან მეორეში გადატანა უკეთესი პირობების მოსაპოვებლად - ე.წ სესხების პორტირება. არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკები“ დაინტერესდა, რეალურად რას ნიშნავს სესხების პორტირება და რეალურად არის თუ არა ის მომგებიანი მომხმარებლისთვის. 

გაეცანით მიმაგრებულ ფაილში ორგანიზაციის მიერ გაკეთებულ მიმოხილვას საქართველოს საბანკო სივრცეში სესხების პორტირების შესახებ.
"საზოგადოება და ბანკების" მიერ ჩატარებული ყველა კვლევა იხილეთ ამ ბმულზე.

ფაილები