გივი ადეიშვილის კომენტარი 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ