"საზოგადოება და ბანკები"-ს მოსაზრება რუსეთში საქართველოს მარკეტინგზე დახარჯული თანხის შესახებ