ექსპერტები აფასებენ ლარის გაუფასურების ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს