➡სავალუტო ჯიხური ვალდებული ხდება გაცვლითი კურსის შესახებ მომხმარებელს ინფორმაცია მიაწოდოს

➡მომხმარებელი ვალუტის გაცვლის შემდეგ ქვითარს ხელს მოაწერს