➡სავალუტო ჯიხური ვალდებული ხდება გაცვლითი კურსის შესახებ მომხმარებელს ინფორმაცია მიაწოდოს

➡მომხმარებელი ვალუტის გაცვლის შემდეგ ქვითარს ხელს მოაწერს

 

ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო ჯიხურებზე ახალი რეგულაციები დაწესდება