➡მოქალაქეთა ნაწილი ონლაინ სესხების აკრძალვას ითხოვს 

➡პრობლემად სფეროში რეგულაციების არარსებობა და საპროცენტო განაკვეთის მაღალი მაჩვენებელი სახელდება

➡მთავრობისა და მესამე სექტორის შეფასებები