➡ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციები

➡მომხმარებელი უნდა იყოს ინფორმირებული სავალუტო კურსზე და საკომისიოზე

➡ვალდებული იქნება ხელის მოწერა ქვითარზე