• რა სახის პროდუქტებსა და მომსახურებებს სთავაზობს მიკროსაფინანსო სექტორი მომხმარებლებს?
  • კონტროლდება თუ არა კანონით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და რამდენად სანდოა მათი საქმიანობა?
  • რამდენად მაღალია მათ მიერ შემოთავაზებულ სესხებზე წლიური საპროცენტო განაკვეთი ?