საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარის შეფასება