მსოფლიო დაზოგვის დღე საქართველოში წელს უკვე მესამედ აღინიშნა.
ვინ რამდენს ზოგავს საქართველოში? TV3-ს სიუჟეტი