ქვეყნის ეკონომიკა არ არის დაფუძნებული მსხვილ საერთაშორისო კორპორაციებზე. მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორი მეტწილად განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას, რის გამოც იმსახურებს მნიშვნელოვან ყურადღებასა და ფოკუსირებას. „კრედიტინფო საქართველომ“ მოახდინა მნიშვნელოვანი ინვესტირება სპეციფიური ინსტრუმენტის შექმნაში, რომელიც ეხმარება კომპანიებს მიიღონ ეფექტური გადაწყვეტილებები მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების თვალსაზრისით და ხელი შეუწყონ ამ სექტორისთვის დაფინანსების ხელმისაწვდომობას.

იხილეთ კვლევა სრული სახით მიმაგრებულ ფაილში