რეალურად არსებობს თუ არა 0%-იანი განვადება, რომელსაც მომხმარებელს ტექნიკის მაღაზიები სთავაზობენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ "საზოგადოება და ბანკები" ჩაატარა კვლევა, იმის დასადგენად თუ რამდენად შეესაბამება კომერციული ბანკების მიერ რეკლამაში მოწოდებული ინფორმაცია სიმართლეს და
რამდენად არის მორგებული მომხმარებლის ინტერესებზე რეკლამაში გაჟღერებული ინფორმაცია. 
TV3-ის სიუჟეტი