"საზოგადოება და ბანკების" კვლევა, ტელეკომპანია მაესტროს სიუჟეტი