საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, გიორგი ქადაგიძემ საცალო დაკრედიტების სეგმენტზე აქტიური ბანკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა გამართა.
შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი, გიორგი კეპულაძეც ესწრებოდა. 
შეხვედრაზე დეტალურად განიხილებოდა ე.წ. "საკრედიტო მახეები" და ყველა ის პრობლემატური საკითხი, რომელიც სამომხმარებლო სექტორში არსებობს.