ექსპერტები საუბრობენ ლარის გაუფასურების მიზეზების შესახებ