"საზოგადოება და ბანკები"-ს შეფასება რუსეთში საქართველოს მარკეტინგზე დახარჯული თანხის შესახებ