➡თავდები პირის პასუხისმგებლობა 

➡რა უნდა გავითვალისწინოთ სანამ თავდებობაზე დავთანხმდებით?