➡რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ ზედმეტი თანხა არ გადავიხადოთ?