➡რა უნდა ვიცოდეთ რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე?

➡რა უნდა გავითვალისწინოთ სესხის აღებისას?

 

საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი ეკონომეტრის ეთერში