➡ეროვნული ვალუტა გაუფასურდა

➡რა იწვევს ლარის ვარდნის ტენდენციას