➡ ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციები

➡საკომისიოს და კურსის თაობაზე სრული ინფორმაციის მიწოდება სავალდებულო გახდება

➡ხელის მოწერა ქვითარზე აუცილებელი გახდება