➡თიბისი ბანკმა ბანკ რესპუბლიკას 94% შეიძინა

➡თიბისი ბანკის აქტივების მოცულობა 7%-ით გაიზარდა