მესამე სექტორი ფინანსური ორგანიზაციების ნაწილის საქმიანობაზე მეტი კონტროლის დაწესებას ითხოვს.

„საზოგადოება და ბანკები“ მომხმარებლებს ე.წ. „პირამიდა სისტემის“ არსებობის გამო სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.