ონლაინ სესხების გამცემი კომპანიების ნაწილი მომხმარებლისგან სესხის აღების სანაცვლოდ ინტერნეტ ბანკის სახელისა და პაროლის გადაცემას ითხოვს. საზოგადოება და ბანკების საბანკო პროდუქტების ექსპერტის შეფასება აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით