ვინ არიან პრობლემური სესხების მართვის კომპანიები და რა უფლებები აქვთ მათ მომხმარებლებათ ურთიერთობის დროს