რა უფლებები გვაქვს ბანკებთან ურთიერთობის დროს და რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ არ დავზარალდეთ? იხილეთ "საზოგადოება და ბანკების" წარმომადგენლების რჩევები მიმდინარე თემაზე.