კურიერის რეპორტაჟი ეროვნული ბანკის ინიციატივასა და ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობის გაზრდის შესახებ.