სადავო 82 მილიონი, რომელიც 2014 წელს ხაზინის ქვეანგარიშზე ჩაირიცხა, ფინანსთა სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის დაპირისპირების მიზეზი გახდა