რა დარღვევებისთვის ხვდებიან მოქალაქეები მოვალეთა რეესტრში და როგორია სტატისტიკა?