მიდიან თუ არა გარკვეულ რისკებზე უცხოელი და ქართველი ინვესტორები, როცა ქართულ კომერციულ ბანკებში იღებენ სესხს?