საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ მინისტრებისა და მათი მოადგილეების მიერ აღებული საბანკო სესხების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა.

იხილეთ საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარის, გიორგი კეპულაძის შეფასება აღნიშნულ კვლევასთან დაკავშირებით