საზოგადოება და ბანკების’’ კვლევა კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და კერძო პირების (მევახშეების) მიერ დასაკუთრებული უძრავი ქონების შესახებ - კურიერის სიუჟეტი.