კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები რეგიონების მიხედვით

ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების ოდენობაა.

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებული ეკონომიკური აქტივობის დასადგენად, არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საზოგადოება და ბანკები“ კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების (სამომხმარებლო, იპოთეკური, ავტო, ბიზნეს სესხები და ა.შ.) ოდენობა რეგიონულ ჭრილში მიმოიხილა - გაეცანით კვლევის შედეგებს მიმაგრებულ ფაილში

"საზოგადოება და ბანკების" მიერ ჩატარებული ყველა კვლევა იხილეთ ამ ბმულზე