კვლევითი ცენტრის მიზანია საზოგადოებისთვის მომზადდეს საბანკო სფეროს და ეკონომიკურ თემების  შესახებ კომპეტენტური დასკვნები, რომელიც განხილვისთვის წარედგინება მედიას და ანალიტიკოსებს.  

კვლევითი ცენტრი მუშაობს, როგორც რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევების, ასევე მიმდინარე და აქტუალური თემების ანალიზის მიმართულებით. 

კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული კვლევები იხილეთ ამ ბმულზე