კომერციული ბანკების მიერ არაპროფილური აქტივების ფლობის საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა

საქართველოს გარდა, კომერციული ბანკების მიერ არასაბანკო საქმიანობაში ჩართვის მონიტორინგს სხვადასხვა ქვეყნები წლებია ახორციელებენ და სხვადასხვა შეზღუდვებსაც უწესებენ.

მზარდი არასაბანკო ფინანსური სექტორი

საქართველოში, არასაბანკო ფინანსური სექტორის სწრაფი ზრდა აქტუალურ თემას წარმოადგენს, რაც (ყველაზე ძვირადღირებული პროდუქტის გამო) მოსახლეობის ვალის გადახდის ტვირთს და შესაბამისად, მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს. არასაბან

ეკონომიკური ზრდა და მისი გამოწვევები

მსოფლიო ბანკი ქვეყნების ეკონომიკის კლასიფიცირებას მთლიანი ეროვნული შემოსავლის ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით (GNI per capital-Atlas Method) ახდენს. ამ ინდიკატორის მიხედვით ის ქვეყნებს ოთხ ჯგუფად ჰყოფს

საკრედიტო ბარათები საქართველოში

საკრედიტო ბარათი, რომელიც სხვა საბანკო პროდუქტებს შორის, გაყიდვების კუთხით მეორე ადგილზეა, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საბანკო პროდუქტია საქართველოში. არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საზოგადოება და ბანკები“, გადაწყვიტა ჩაეტარებინა კვლევა საკრედიტო ბარათების პირობებთან დაკავშირებით.

რუსეთის მიერ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შეჩერების ეფექტი ქართულ ეკონომიკაზე

"რია ნოვოსტის" ინფორმაციით, რუსეთი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერებას გეგმავს.

რესტრუქტურიზაცია

რესტრუქტურიზაცია ბანკის მომხმარებლის სესხის მომსახურების პირობების ცვლილებაა, რომელიც მისი ისეთი სახით გარდაქმნისკენ არის მიმართული, რომ მომხმარებელმა ვალის მომსახურება მარტივად შეძლოს. საქართველოში რესტრუქტურიზაციის ყველაზე გავრცელებული ფორმა, კლიენტის ყველა ვალდებულების გაერთიანება და მისი უფრო მეტ ვადაში გადანაწილებაა. თუმცა რესტრუქტურიზაცია არსებული სესხის მომსახურების პირობების ნებისმიერ სახეცვლილებას შეგვიძლია დავარქვათ.

საქართველოს სახელმწიფო ვალის მიმოხილვა და 200 მლნ შიდა ვალის დანიშნულება

2014 წელს სახელმწიფო ვალის გასულ წლებთან შედარებით უპრეცედენტო ზრდა საზოგადოების გარკვული ნაწილისთვის აქტუალურ თემას წარმოადგენს.     სახელმწიფო ვალი საგარეო და საშინაო ვალისგან შედგება.

კომერციული ბანკების რეკლამების მონიტორინგი

არასამთავრობო ორგანიზაციამ "საზოგადოება და ბანკები" ჩაატარა კვლევა, იმის დასადგენად თუ რამდენად შეესაბამება კომერციული ბანკების მიერ რეკლამაში მოწოდებული ინფორმაცია სიმართლეს და რამდენად არის მორგებული მომხმარებლის ინტერესებზე რეკლამაში გაჟღ

კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები რეგიონების მიხედვით

ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების ოდენობაა. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებული ეკონომიკური აქტივობის დასადგენად, არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საზოგადოება და ბანკები“ კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების (სამომხმარებლო, იპოთეკური, ავტო, ბიზნეს სესხები და ა.შ.) ოდენობა რეგიონულ ჭრილში მიმოიხილა

კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული სესხების და წარმოებული პროდუქციის დინამიკა მთავრობის ახალი ეკონომიკური ინიციატივის ჭრილში

ბოლო 10 წელში კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ეკონომიკა დაახლოებით 5 მლრდ ლარით დააფინანსეს. კომერციული ბანკები სოფლის მეურნეობის სექტორში ნაკლებად გასცემენ სესხებს. მთავრობის ახალი ინიციატივა, პროგრამა - „აწარმოე საქართველოში" მცირე და საშუალო წარმოების განვითარების ხელშეწყობისკენ არის მიმართული. „საზოგადოება და ბანკების“ აზრით, ამ პროექტის წარმატებით განხორციელება ბანკებს მიერ გაცემული სესხების მოცულობას, გაზრდისკენ უბიძგებს.