არასამთავრობო ორგანიზაცია "საზოგადოება და ბანკებმა" კვლევა - დასაკუთრებული უძრავი ქონების შესახებ მედიას გააცნო. 
როგორც კვლევამ აჩვენა, დასაკუთრებული უძრავი ქონების ყველაზე დიდი წილი ფიზიკურ პირებზე, ე.წ. „მევახშეებზე“ მოდის. მონაცემებიდან იკვეთება, რომ კომერციული ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წილი აუქციონის წესით რეალიზებულ უძრავ ქონებაში შედარებით მცირეა (27,4% და 16%)