“საზოგადოება და ბანკებსა” და “სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტს” შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი ითვალისწინებს ურთიერთობის განმტკიცებას და თანამშრომლობას ერთობლივი პროექტების და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებების დაგეგმვაში და განხორციელებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციები აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების მართვაში და ინფორმაციის გაზიარებაშიც ითანამშრომლებენ.