სიუჟეტში საუბარია მიზეზებზე, თუ რა განაპირობებს მაღალ პროცენტს პენსიონერთა სესხებზე