"საზოგადოება და ბანკები"-ს მოსაზრება საქართველოს რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულების შესახებ