საზოგადოება და ბანკების წარმომადგენლებმა გადაცემა სხვა შუა დღეში ფულად გზავნილებზე ისაუბრეს