რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შედეგად, მოსალოდნელია იმ სესხებზე საბაზრო განაკვეთის ზრდა, რომლებიც რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული.

2015 წლის იანვრის მდგომარეობით რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული იპოთეკური სესხი 4902 ადამიანს, ხოლო ბიზნეს სესხი 2111 იურიდიულ პირს აქვს.