რამდენად პრობლემატურია ფინანსური განათლების დონე საქართველოში?

ტელეკომპანია "იმედის" სიუჟეტი საქართველოში ფინანსური განათლების დონის და ეროვნული ბანკის მიერ ამ თემაზე ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის („ფინანსური განათლება - გამოწვევები და პერსპექტივები“) შესახებ.
იხილეთ "საზოგადოება და ბანკების" გამგეობის თავმჯდომარის, გიორგი კეპულაძის კომენტარი ამ საკითხზე.